Centrul National pentru Productie si Consum Durabile
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
Instruire în domeniul eficientizării consumului de resurse si al optimizării
+
Parteneriat pentru ecoinovare
+
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă