Centrul National pentru Productie si Consum Durabile

Suntem membrii activi ai urmatoarelor organizații

RECPnet este rețeaua globală pentru promovarea, adaptarea și adoptarea pe scară largă a Eficientizării Consumului de Resurse și Producției Curate în economii aflate în curs de dezvoltare și tranziție. Ca agenții patronale, UNIDO (Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială) și UNEP (Programul de Mediu al Natiunilor Unite), oferă suport pentru rețeaua RECPnet prin programul lor comun “RECP Programme”. RECPnet are menirea să faciliteze și să contribuie la dezvoltarea efectivă și eficientă, aplicarea, adaptarea și replicarea conceptelor, metodelor, politicilor, practicilor și tehnologiilor de eficientizare a consumului de resurse și producție curată în țările aflate în curs de dezvoltare și în tranziție, să faciliteze cooperarea Nord – Sud și Sud – Sud și transferul de cunoștințe, experiențe și tehnologii relevante. Mai multe … http://recpnet.org/page/recpnet-a-global-network

PREPARE este o organizație informală cu parteneri din întreaga Uniune Europeană, o rețea pentru experți individuali și organizații active în promovarea producției și consumului durabile, bazată pe integritate și independența față de orice grup specific de interese. Organizatia are ca scop stabilirea agendei pentru producție și consum durabile prin întelegerea proactivă a noilor provocări și dezvoltarea de soluții inovative. Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile reprezintă punctul focal național pentru PREPARE și este pregătit să ofere informații suplimentare și să sprijine experti sau organizații experte să adere la rețea. Pentru mai multe informații vă rog să accesați pagina web a PREPARE Mai multe … http://prepare-net.com

Parteneriatul Global pentru Turism Sustenabil este o inițiativă globală lansată în 2011 în scopul adoptării principiilor sustenabilității în politicile, dezvoltarea și operațiunile specifice sectorului turistic. Inițiativa a fost propusă de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu și este coordonată de guvernul francez încă de la crearea sa. Parteneriatul Global pentru Turism Sustenabil, setează criterii, standarde și ghiduri pentru sectorul turistic în vederea asigurării sustenabilității acestuia. Mai multe …http://globalsustainabletourism.com/en/

Centrul și Rețeaua pentru Tehnologii Climatice este brațul operațional al Mecanismului Tehnologic al UNFCCC găzduit de UNEP și UNIDO. Centrul promovează accelerarea transferului tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de carbon și dezvoltarea rezistentă la schimbările climatice la cererea țărilor în tranziție și în curs de dezvoltare . CTCN oferă soluții tehnologice, programe educative și consiliere în domeniul politicilor de mediu, a cadrului legal de reglementare adaptat nevoilor fiecărei țări. Mai multe … https://www.ctc-n.org/

Coaliția pentru Mediu își propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a Romaniei prin implicarea societății civile. Coaliția este formată din 74 de organizații non-guvernamentale active în domeniul protecției mediului și reprezintă cea mai importantă voce în relație cu factorii de decizie, în special în relație cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Mai multe ... http://coalitiapentrumediu.ro/


REIN: Rețeaua Română pentru Ecoinovare

REIN este o rețea informală a actorilor cheie din România, inițiată în anul 2016 în cadrul proiectului „Partneriat pentru Ecoinovare” care aduce împreună clustere, universități, institute de cercetare, ministere, companii, ONGuri și experti. REIN are menirea de a încuraja adoptarea ecoinovarii în industrie și în sectorul public, de a contribui la dezvoltarea educației și a capacității tehnice în acest domeniu și de a propune politici publice care să sprijine companiile să ecoinoveze. Colaborăm cu membrii pentru promovarea ecoinovarii la nivel național și de a crea consilieri de încredere pentru industrii și decidenți politici din România.

Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania