Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Profilul de mediu al companiei: Ințelegerea modului în care sunt utilizate resursele (materii prime și auxiliare, apă și energie), dar și a impactului asupra mediului rezultat din activitățile, produsele și serviciile companiei;

Energie: înțelegerea utilizării energiei și dezvoltarea opțiunilor de eficiență energetică pentru procese, sisteme de utilități și pentru administrarea clădirilor;

Materiale și deșeuri: înțelegerea principalelor fluxuri de materiale utilizate în companie și a deșeurilor generate și dezvoltarea opțiunilor de eficientizare a consumului de materiale, precum și de reducere a deșeurilor;

Apă și apă reziduală: înțelegerea principalelorfluxuri de apă consumate în companie precum și a fluxurilor de apă reziduală rezultate și dezvoltarea opțiunilor de eficientizare a consumului de apă și reducere a efluenților;

Substanțe chimice, deșeuri periculoase și emisii: înțelegerea utilizării chimicalelor, a riscurilor potențiale, a deșeurior periculoase și emisiilor asociate și dezvoltarea opțiunilor pentru utilizare responsabilă a preparatelor chimice, reducerea deșeurilor periculoase și a emisiilor;

Plan de acțiune: unificarea opțiunilor identificate pe parcursul modulelor tematice într-o abordare integrată, cu obiective și acțiuni pe termen scurt, mediu și îndelungat pentru companii.

Pentru fiecare dintre cele 6 module de lucru, CNPCD pune la dispoziția membrilor Clubului Verde un set complet de instrumente de lucru, materiale de instruire și studii de caz, care vor facilita identifcarea și înțelegerea cauzelelor ineficienței, identifcarea oportunităților de îmbunătățire și determinarea celor mai potrivite căi de acțiune pentru îmbunătățire.

Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania