Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

Descarca aici manualul de prezentare al Clubului Verde pentru companii

SCOP

CLUBUL VERDE este un model de sprijin pentru companii dezvoltat de către CNPCD în vederea identificării și implementării de soluții de îmbunătățire a activităților, proceselor și produselor companiilor participante, cu scopul creșterii eficienței utilizării resurselor naturale, a productivității și competitivității și reducerea impactului asupra mediului.


INSTRUIRE, COACHING, GHIDARE, ASISTENȚĂ

CLUBUL VERDE oferă cadrul pentru un program intensiv de instruire, coaching, ghidare și asistență pas cu pas a companiilor. Programul se desfășoară pe o perioadă de 1 an, cu un număr de maxim 10 companii și are ca obiectiv central sprijinirea companiilor participante în definirea unui plan de îmbunătățire personalizat, coerent și documentat, a cărui implementare practică să conducă la reducerea consumurilor, optimizarea proceselor, reducerea pierderilor, creșterea productivității și astfel la reducerea costurilor, creșterea profiturilor și reducerea impactului asupra mediului.


TEME ȘI ABORDARE

Cu ajutorul experțiilor CNPCD, fiecare companie în parte va identifica aspectele sale relevante cu privire la  teme majore precum: consumul de resurse (materiale, apă, energie), generarea de deșeuri și generarea de emisii poluante.

Utilizînd metodele și instrumentele de lucru puse la dispoziția lor, companiile participante vor identifica costurile, riscurile, impactul asupra mediului și implicațiile legale pentru fiecare dintre cele trei teme abordate, identificând astfel procesele, activitățile sau materialele cu impact semnificativ asupra performanțelor economice și de mediu.

Susținuți pas cu pas de către coordonatorii CNPCD, membrii Clubului Verde vor utiliza metoda Eficientizării Resurselor și Producție Curată (RECP) pentru înțelegerea cauzelor, identifcarea opțiunilor de îmbunătățire și stabilirea planului de măsuri pentru reducerea consumurilor și a costurilor cu materialele, apa și energia, pentru reducerea cantităților de deșeuri și a pierderilor cât și pentru prevenirea și diminuarea poluării.


BENEFICIILE PARTICIPĂRII ÎN CLUBUL VERDE

Companiile membre ale Clubului Verde au oportunitatea de a implementa metoda de eficientizare a Consumului de Resurse și Producției Curate, denumită în continuare RECP (Resource Efficiency and Cleaner Production) și de a reduce efectiv impactul asupra mediului provenit din activitățile lor, obținând beneficii economice în același timp


MEMBRII CLUBULUI VERDE VOR PUTEA

Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania