Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

MISIUNEA

Misiunea noastră este de a contribui la accelerarea modelelor de consum și producție durabile și implicit a tranziției către economia verde, prin sprijinirea sectorului industrial în vederea eficientizării consumului de resurse, și a reducerii  impactului asupra mediului.

Susținem implementarea pe scară largă a metodelor, practicilor, tehnologiilor și politicilor de eficientizare a consumului de resurse și adoptare a ecoinovării, de către întreprinderi și instituții la toate nivelele.


CINE SUNTEM

Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile (CNPCD) este o organizație non-profit, fondată în Martie 2010 de un grup de experți și companii active în domeniul dezvoltării durabile. Ne desfășuram activitatea la granița dintre sistemele economice, sociale și ecologice, contribuind la dezvoltarea durabilă a acestora prin programe și inițiative care sprijină trecerea spre o economie verde.

Acționăm de asemenea ca centru focal pentru promovarea și aplicarea conceptului de Eficiență a Resurselor și Producție Curată (RECP) , fiind afiliați la Rețeaua Globală RECPNet, coordonată de catre Organizațiile Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)


NE PROPUNEM 

Informarea și conștientizarea companiilor, instituțiilor publice și a cetățenilor cu privire la nevoia de a utiliza cât mai eficient resursele naturale și de a reduce impactul asupra mediului;

Creșterea capacității experților, organizațiilor suport, companiilor și instituțiilor de a implementa soluții de eficientizare a consumului de resurse și de a ecoinova ;

Oferirea de suport companiilor și facilitarea accesului la informații;

Angajarea la cel mai înalt nivel în cooperarea cu autoritățile, mediul de afaceri și cu lideri ai comunităților în vederea susținerii integrării RECP, a ecoinovării și a principiilor consumului și producției durabile în politici, în strategiile naționale și regionale precum și în modelele de afaceri.


PRINCIPIUL CENTRAL AL ACTIVITĂȚII NOASTRE

Credem în dezvoltarea de parteneriate puternice bazate pe încredere, cooperare și implicare, cu toți ceilalți actori sociali și economici relevanți și într-o relație directă cu comunitatea din care facem parte.

Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania