Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile

TREO (Instruire în domeniul Eficientizării Consumului de Resurse și al Optimizării)


Perioada: 2013-2015


Descriere generală: TREO a fost un proiect de parteneriat a carui obiectiv principal a fost acela de a transfera și exploata cursul de educare și instruire profesională în domeniul ecoeficienței  dezvoltat în cadrul parteneriatului TRUST IN către organizații de educare care oferă programe de formare, reprezentanți ai mediului de afaceri și întreprinderi din tările partenere.  Proiectul a fost implementat de către un numar de 14 parteneri și a fost finanțat prin intermediul programului Leonardo da Vinci – Sprijinirea Parteneriatelor


Activități și rezultate: În cadrul TREO, cinci ateliere de lucru au fost organizate în diferite țări, fiecare fiind specializat într-unul dintre sectoarele vizate de proiect. O atenție deosebită a fost acordată facilitarii participării părților interesate relevante, importante, inclusiv școlilor și instituțiilor IFP, experți în învățământ superior, IMM-uri, asociații profesionale, camere de industrie și comerț, organizații comerciale, regionale și autoritățile locale. Curiculele educaționale dezvoltate în cadrul TREO, alături de informații suplimentare pot fi găsite aici: http://www.prepare-net.com/project/treo

PLASTEAM
+
(DE)CONSTRUCȚIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ
+
Încurajarea simbiozei industriale prin dezvoltarea unei instruiri noi și inovatoare
+
EduZWaCE - "Educație pentru ZERO DEȘEURI și ECONOMIE CIRCULARĂ"
+
Producție curată și responsabilitate socială în sectorul turismului
+
Prevenirea și reducerea generării deșeurilor în companii
+
Soluții inovative pentru industria reciclatoare a DEEE
+
TOATE PROIECTELE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania