Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile
Pentru a sprijini viziunea strategică a Comisiei Europene a unei Europe neutre din punct de vedere climatic până în 2050. Fondul de inovare a fost lansat de UE în iulie 2020 pentru a complementa cele mai cunoscute programe de finanțare, cum ar fi Mediu și acțiuni climatice (LIFE) și Orizont2020.

Acest program își propune să încurajeze tranzitia catre o Europa neutra din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de sera, prin cresterea competitivității industriilor din UE și imbunatatirea eficienței resurselor.

Bugetul Fondului de inovare pentru perioada 2020-2030 este de aproximativ 10 miliarde EUR, finanțat prin credite ETS. Creat pe baza experienței anterioare a programului NER300, Fondul de Inovare se concentreaza pe domeniul sustenabilitatii, promovând soluții care sprijină activ decarbonizarea și oferind finanțare într-un mod mai flexibil pentru a respecta scenariul de dezvoltare economică al UE cu Acordul de la Paris din 2015.

Fondul pentru inovare contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră (GES), concentrându-se pe:
• Tehnologii și procese inovatoare cu emisii de carbon reduse în industriile cu consum intensiv de energie (oțel, ciment, sticlă, produse chimice, hârtie etc.);
• Captarea și utilizarea carbonului (CCU);
• Construcția și operarea tehnologiilor responsabile de captarea și stocarea carbonului (CCS);
• Producție inovatoare de energie regenerabilă;
• Stocarea energiei.

Fondul sprijină, de asemenea, proiecte transversale care propun soluții inovatoare pentru reducerea emisiilor de carbon în mai multe sectoare, de ex. prin Simbioza Industrială.

Ca răspuns la primul apel pentru proiecte la scară largă, care au avut un buget de 1 miliard EUR pentru această cerere, Comisia Europeană a primit 311 de cereri pentru proiecte inovatoare de tehnologie curată, care promiteau reducerea emisiilor de carbon cu aproximativ 1,2 miliarde de tone pe parcursul perioadei de funcționare în cadrul Fondului de inovare. Pe data de 1 decembrie 2020, a fost lansat un al doilea apel de propuneri cu un buget total de 100 de milioane EUR. Noua cerere de proiecte la scară mică, cu costuri totale de capital mai mici de 7,5 milioane EUR, își propune să complementeze cererea anterioară pentru proiecte la scară largă, pentru a oferi o oportunitate, in special, întreprinderilor mici și mijlocii de a primi sprijin pentru proiectele lor.

Participarea este deschisă entităților private, institutiilor publice sau organizațiilor internaționale, fie individual, fie în parteneriat, iar acțiunile trebuie să aibă loc pe teritoriul unuia sau mai multor state membre ale UE, Norvegia sau Islanda.

Proiectele vor fi evaluate pe baza evitării emisiilor poluante, a potențialului de inovare, a maturității financiare și tehnice și a potențialului de extindere și de eficienta costurilor.

Termenul limită pentru participare este 10 martie 2021.
Atelierul din cadrul proiectului (De)construct
+
Chestionarea grupurilor țintă din cadrul proiectului PLASTEAM+
+
Programul educativ INSIGHT
+
Cum pot guvernele locale să sprijine apariția simbiozei industriale?
+
Rolul fondului de inovare în Noua Afacere Verde
+
Facilitator de simbioză industrială - The INSIGHT Insider #3
+
Facilitator de simbioză industrială - Curriculum comun
+
TOATE NOUTĂȚILE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania