Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile
Cursul INSIGHT ERASMUS + pentru promovarea profilului facilitatorului de simbioză industrială își propune să sa ofere o formare specifică care oferă cunoștințe teoretice și instrumente pentru facilitarea simbiozei industriale din perspectivă multidisciplinară.

Facilitator de simbioză industrială va fi responsabil pentru diferite sarcini:
1. Facilitarea rețelei, comunicarea și schimbul între companii.
2. Actualizarea companiilor cu privire la contextul legal și oportunitățile existente.
3. Evaluarea evoluției sistemului.
4. Propunerea unui nou model de afaceri.
5. Monitorizarea performanței modelului de afaceri.

Scopul principal al cursului:
Cursul INSIGHT a fost dezvoltat astfel încât, la finalizarea sa , studenții să poată:
• Explica conceptele de bază legate de economia circulară și simbioza industrială.
• Analiza fluxurile de resurse prin colectarea, reprezentarea și interpretarea datelor.
• Conduce, coordona și comunica pentru a genera înțelegere în grupurile eterogene.
• Identifica oportunități si sinergii între industrii.
• Identifica și dezvolta noi modele de afaceri bazate pe oportunități în simbioza industrială.

Grupul țintă căruia i se adresează INSIGHT constă în principal din:
• Studenți VET.
• Întreprinderi (în special personalul și managerii IMM-urilor).
• Organisme publice la nivel local și regional.
• Antreprenorii care își propun să își concentreze profesiile pe locuri de muncă ecologice, proceduri sau dezvoltarea industriilor ecologice și durabile.

Activități educaționale propuse :
• Rezumat video: Fiecare modul are un rezumat video care prezintă conținutul principal și familiarizeaza studentul cu programa.
• Manual conținutul este prezentat sub forma unui document, si o completat de o prezentare power point, care introduce conceptele fundamentale ale fiecărui modul.
• Activități de consolidare: activități interactive desfășurate pe parcursul unităților, concepute pentru a consolida conceptele invatate . Aceste activități sunt sub formă de teste, videoclipuri sau alet activitati interactive e .

Platforma:
Proiectul INSIGHT are ca principal obiectiv furnizarea materialului de instruire dezvoltat în cadrul unei platforme de e-learning. disponibilă în limbile partenerilor: engleză, franceză, italiană, română, slovenă și spaniolă.
• Pentru a accesa platforma, intrati pe https://insight.learning-platform.eu/

În general, accesul la platforma de învățare electronică INSIGHT este deschis și gratuit sub înregistrare. Mai multe instrucțiuni despre platformă pot fi găsite în „Ghidul platformei de învățare electronică”, care va rezuma introducerea tuturor secțiunilor platformeielectronica si descrie modul de utilizare al funcțiilor.
Re Fashion
+
Building Bridges în acțiune!
+
BULETIN INFORMATIV PLASTEAM+
+
Atelierul din cadrul proiectului (De)construct
+
Chestionarea grupurilor țintă din cadrul proiectului PLASTEAM+
+
Programul educativ INSIGHT
+
Cum pot guvernele locale să sprijine apariția simbiozei industriale?
+
TOATE NOUTĂȚILE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania