Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile
INSIGHT își propune să ofere un pachet de instruire adecvat, care să faciliteze tranziția și să accelereze rata de exploatare a simbiozei industriale în UE, pentru a stimula dezvoltarea de produse, procese și servicii eficiente și durabile. Partnerii INSIGHT au definit si validat curriculumul viitorului curs care se adresează.

• Angajatilor parcurilor industriale, companii, studenți la master cu experiență științifică și / sau tehnică și interes în problemele de mediu și sectorul inovației industriale;
• Managerilor de afaceri implicați în sectorul industrial, interesați de implementarea principiilor economiei circulare și de scăderea impactului asupra mediului înconjurător al întreprinderii în care își desfășoară activitatea prin simbioză industrială;
• Angajaților din instituții publice implicați în sprijinirea companiilor în domeniul inovației, interesați să cunoască simbioza industrială și aplicarea acesteia.

Continutul detaliat al rezumatului poate fi consultat aici.

Facilitator de simbioză industrială - The INSIGHT Insider #3
+
Facilitator de simbioză industrială - Curriculum comun
+
Descoperiți proiectul INSIGHT
+
Facilitator de simbioză industrială - INSIGHT
+
AL PATRULEA BULETIN INFORMATIV EDUZWACE
+
Ce urmeaza dupa stabilirea Curriculumului INSIGHT?
+
SIMBIOZA INDUSTRIALĂ SUSȚINE EXCELENȚA ȘI SINERGIA ÎNTRE COMPANII
+
TOATE NOUTĂȚILE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania