Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile
Dezvoltarea noului profil profesional Facilitator de simbioză industrială - scopul proiectului INSIGHT - prinde contur cu definiția recent lansată a Curriculumului său comun de formare. Acest program cu cinci module va oferi studenților cunoștințele, abilitățile și competențele esențiale necesare pentru a sprijini simbioza industrială.

Se așteaptă ca cursul INSIGHT să aibă o durată totală de 150 de ore, echivalentul a 6 puncte ECVET. Acesta acoperă cinci module, compuse din mai multe unități de formare (16 în total), fiecare evaluat printr-un proces de evaluare finală. Rezultatele învățării în termeni de cunoștințe, abilități și competențe sunt asociate fiecărei unități. Punctele ECVET sunt alocate acestor unități de învățare în funcție de timp și relevanță.

Acest raport prezintă curriculum-ul de formare conceput pentru a dezvolta profilul profesional al facilitatorului de simbioză industrială. Construit luând în considerare cadrul european pentru educație și formare profesională (VET), cursul de formare include rezultate ale învățării, module și unități de formare. Fiecare este definit în acest raport, alături de durata și ponderea lor pentru achiziția viitoare a punctelor de credit ECVET.

Raportul oferă, de asemenea, un rezumat al procesului de validare și o imagine de ansamblu asupra cadrului educațional național din Belgia, Italia, România, Slovenia și Spania. Scopul său este de a facilita recunoașterea transnațională a cursului de formare INSIGHT, validarea sa formală la nivel european și transferul său către țări și organizații în vederea implementării în toate țările UE.

Pentru mai multe detalii accesați : https://www.insight-erasmus.eu/download/industrial-symbiosis-facilitator-joint-curriculum/

Facilitator de simbioză industrială - The INSIGHT Insider #3
+
Facilitator de simbioză industrială - Curriculum comun
+
Descoperiți proiectul INSIGHT
+
Facilitator de simbioză industrială - INSIGHT
+
AL PATRULEA BULETIN INFORMATIV EDUZWACE
+
Ce urmeaza dupa stabilirea Curriculumului INSIGHT?
+
SIMBIOZA INDUSTRIALĂ SUSȚINE EXCELENȚA ȘI SINERGIA ÎNTRE COMPANII
+
TOATE NOUTĂȚILE CNPCD
Proiect cofinanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă
Mai multe la: www.swiss-contribution.ro & www.swiss-contribution.admin.ch/romania